Prisar gjeldande frå 2023

Einskildundervisning:
Pris: kr. 1.571,- pr. halvår 

Gruppeundervisning:
Pris: kr. 1.257,- pr. halvår 

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps kr. 10.028,- kr i halvåret

 


Prisar gjeldande for 2022

Einskildundervisning:
Pris: kr. 1.515,- pr. halvår 

Gruppeundervisning:
Pris: kr. 1.212,- pr. halvår 

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps kr. 9.670,- kr i halvåret

Ta kontakt med rektor om du har spørsmål til satsane.