Bergen kommune innfører datokøyring

Bergen kommune innfører datokjøring fra i morgen onsdag 6. januar kl. 06.00 innen ytre bompengering grunnet dårlig luftkvalitet i Bergen. Flere av innbyggere dine pendler eller har ærend i Bergen, og jeg oppfordrer dere til å videreformidle innføring av datokjøring på egne nettsider.

Les mer her: www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/luftkvalitet/article-132687 og følg www.bergen.kommune.no for oppdatert informasjon.

På forhånd takk for at dere hjelper Bergen kommune å formidle informasjonen.

Mvh. Richard Taule

Byrådsleders avdeling

Bergen kommune