Malte barnehender

Barnehagar

Nyhende og informasjon

 

Tysnes kommune har 4 barnehagar:

Lunde barnehage 

Onarheim barnehage 

Stjernereiso barnehage  

Vågsmarka barnehage

Skal du søkje om barnehageplass? Då kan du gjere det her: SØKNADSKJEMA

Frist til hovedopptaket er 1. februar

Barnehagane vert eigd og drivne av Tysnes kommune.  Styrarane har ansvar for den praktiske og pedagogiske drifta av barnehagane.

Lena Epland Sløgedal er tilsett som einingsleiar for barnehagane i Tysnes kommune. Ta gjerne kontakt om det skulle vere spørsmål: 53437054 el. 92423380

Alle barnehagane i Tysnes kommune arbeider etter strategi- og utviklingsplan for skular og barnehagar. Saman om framtida!

Visjonen for barnehagane er Glade vaksne - Glade barn!

http://www.barnehagefakta.no/kommune/1223/tysnes

Glade vaksne - Glade barn