Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing

Kemneren er den som kontrollerer at arbeidsgivar trekkjer skatt og arbeidsgivaravgift i samsvar med vedtektene i skattebetalings- og folketrygdlova. Det er høve til å få informasjon og rettleiing dersom du tek kontakt med kemneren i kommunen din.

Tenesteomtale

Skatteoppkrevjaren kontaktar arbeidsgjevarar/firma for å kontrollere rekneskap og gje rettleiing på områda lønn, skattetrekk, arbeidsgjevaravgift og pliktig innrapportering. Nyetablerte verksemder bør sjølve ta kontakt for å få informasjon og rettleiing.

Målgruppe

Arbeidsgjevarar og firma

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta. Sjå skattebetalingslova § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Skattebetalingsloven

Tjenesten oppdatert: 04.05.2020 08:52