Pengar

Arbeid med budsjett og økonomiplan

Det vert no arbeid med budsjett og økonomiplan for 2017  til 2020.

Det vert no arbeid med budsjett og økonomiplan for 2017  til 2020. Rådmannen la fram administrasjonen sitt framlegg for formannskapet i møte 18. oktober. Det er lagt opp til at det no skal arbeidast vidare med framlegget i formannskapet og i dei ulike utvala, formannskapet sitt framlegg til budsjett skal vera klart 23. november og vert då lagt ut til offentleg ettersyn. Kommunestyre gjer endeleg budsjettvedtak i sitt møte 13. desember.

Les meir her: ØKONOMIPLANPERIODEN 2017-2020