Tysnes kommunevåpen

Anbodskonkurranse - Veterinærvaktteneste

Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum har lyst ut anbodskonkurranse på rammeavtale om levering av veterinærvaktteneste.

Sunnhordland Interkommunale Innkjøpsforum har, på vegne av kommunane Stord, Kvinnherad, Bømlo, Fitjar, Tysnes, Fusa, Samnanger og Austevoll i vaktdistrikt 47,54 og 56,

lyst ut tilbodskonkurranse på rammeavtale om leveringa av:

  • Veterinærvaktteneste           med tilbodsfrist: 09.11.2017 kl. 12:00

Tilbod skal leverast i konkurransegjennomføringsverktøyet kgv light drifta av EU-Supply.

Om du som tilbydar ikkje er brukar hos EU-Supply, eller har spørsmål til bruk av verktøyet, til dømes korleis du skal levere tilbod,
ta kontakt med EU-Supply brukarstøtte på tlf. 23 96 00 10 eller på e-post til tendersupport@eu-supply.com