Tysnes

Gamle protokoller i ny utgåve

21. august 2020
Formannskapsprotokoller frå Tysnes 1837-1920 er no digitalisert.
Frå Kultrrminneplanen Steinklopp Hovlandselvo

Kommunedelplan for kulturminne

27. mai 2020
Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
Hegglandshusa

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019

11. oktober 2018
Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du ...
Hegglandshusa

Tilskot til vern av kulturminner

05. juni 2018
Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.
 

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal