Hegglandshusa

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019

11. oktober 2018
Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du ...
Hegglandshusa

Tilskot til vern av kulturminner

05. juni 2018
Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.
 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal