Tysnes

Gamle protokoller i ny utgåve

Formannskapsprotokoller frå Tysnes 1837-1920 er no digitalisert.
Hegglandshusa

Tilskot til verna kulturminne i Hordaland 2019

Hordaland fylkeskommune gjev stønad til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.  Eig du eit verneverdig bygg eller anlegg og har planar om å ta vare på dette kan du ...
Hegglandshusa

Tilskot til vern av kulturminner

Tysnes kommune er tildelt kr. 80.000 i tilskot frå Hordaland fylkeskomune.

Kontakt oss

Mats Løve Gjersvik

Kulturkonsulent
Tlf: 988 66 973
mats.love.gjersvik@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal