25. nov. 2021 kl. 16:04

Koronainformasjon

Les mer
korona kvit bakgrunn

Påvist smitte av covid19

Oppdatertert informasjon om smittetilfelle på Tysnes.

Det vert vist til varsla tilfelle av covid19 smitte på Tysnes i går. Alle nærkontaktar til vedkomande er registrert og det vart gjennomført test av desse i går. Me har på noverande tidspunkt ikkje fått svar på alle prøvane, men dei testane som er avklara har vore negative.

I dag vart det registrert 2 nye smittetilfelle av covid19. Dette er personar som er busett i anna kommune, men har testa seg på Tysnes. Dei smitta  er i karantene på fritidsbustaden sin. Smittevegen er kjent og det er ingen registrerte nærkontaktar knytt til desse smittetilfella på Tysnes.