25. nov. 2021 kl. 16:04

Koronainformasjon

Les mer
Illsutrasjonsbilete saksmapper

Forlenga sakshandsamingstid på plan og byggesaker

Plan og byggesak har så langt i år motteke fleire nye søknader enn forventa, og inngangen har vore særlig stor i april. I tillegg har avdelinga redusert kapasitet grunna fråvær i april og mai som ikkje har vore planlagd.

Dette gjer at me vil ha noko lengre sakshandsamingstid på enkelte søknadar og andre førespurnader framover mot sommaren.

Me vil prioritera saker og søknader om nye bustadhus og næring, elles vil me ta andre saker så snart som råd.

Me har von om at de ber litt over oss i denne situasjonen.