Bilde frå pexels.com

Meir testing og nye testkriterier for koronavirus

Legekontoret melder om auka kapasitet for testing av korona, og viser til ny retningsliner frå Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet har lagt ny prioriteringsliste for kven som skal bli testa for covid-19.

Dei som fell inn under punkt 6 og 7 skal som hovudregel vente to dagar frå symptoma oppstår, før dei vert testa. Legekontoret ønskjer at ein uansett tek kontakt før det er gått to dagar for vurdering, særlig dersom det er rett før helg.


Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1.  Pasient med behov for innleggelse.

  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.

  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.

  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.

  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.

  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.

  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger til dømes blant beboere på sjukeheim ved smitteoppsporing


Testen skal som hovudregel tas i kommunen der ein er busatt.