koronavirus

Barn i skular og barnehagar som har reist i område med vedvarande spreiing av coronavirus

Dersom barn har reist i områder med vedvarande spreiing av Corona virus ber me om at føresette tar kontakt med skulen eller barnehagen før barnet møter for å vurdera moglege tiltak. Det vert vurdert om barnet bør vera heime i 14 dagar for å unngå spreiing av mogleg smitte.

 

Folkehelseinstituttet har informasjon om kva områder dette gjeld: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

 

Dette vert sett på som eit tiltak for å redusere smitte og frykt for smitte. Dersom ein ønskjer meir informasjon, vert det anbefalt at ein følgjer med på folkehelseinstituttet si nettside: www.fhi.no