fotball

KULTURMIDLAR TIL IDRETT 2020

Me minner om fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 15.02.20. Fristen er endeleg.

Rekneskapsskjema som skal nyttast: Rekneskapsskjema 2019.xls

Husk - oppgje kontonummer!

Rekneskapsskjema, godkjent rekneskap og årsmelding vert å senda på e-post: post@tysnes.kommune.no eller til Tysnes kommune, Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal.

 

 

 

(Bilete: pixabay-flooy)