Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge - utlysing for 2020

Oppfordrar alle aktuelle organisasjonar til å søkja midlar. Dette kan vere aktuelt for blant anna idrettslag, korps, bygdelag etc.

Søknadsfrist er 13. desember 2019. 

For meir informasjon og for å sende søknad, trykk her, så kommer du til nettsida til Bufdir.