eiendomsskatt

Forseinka utsending av faktura

Tysnes kommune melder om forseinka utsending av papirfaktura for kommunale avgifter og eigedomsskatt for 4. kvartal 2019. Årsaka til dette skuldast ein feil i ei fil som gjekk til vår printleverandør. Feilen er korrigert og faktura går no til utskrift og utsending. Forfall er 29.11.19. På grunn av sein utsending blir det akseptert betaling innan 13.12.19.