Briller søknadsskjema

Kommunen oppgraderer økonomisystemet sitt

Tysnes kommune oppgraderer økonomisystemet Agresso i veke 42. Systemet vil difor vere utilgjengeleg store delar av den veka.

Har du spørsmål rundt betaling av fakturaer eller liknande kan det såleis vere at me ikkje kan gje svar med ein gong når du tek kontakt. Likeeins kan me oppleve ein forsinkelse på innlesing og betaling av leverandørfakturaer denne veka.