jordmor

Jordmorvikar

Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar frå tysdag 20.august.

Tysnes kommune har tilsett jordmorvikar, Elisabeth Hatteberg, frå 20.08.2019. Ho er tilsett i 60 % stilling, og vil i hovudsak vere tilgjengeleg måndag, tysdag og torsdag. Ta kontakt for timeavtale direkte på tlf 53 43 70 93 / 909 47 711 eller via legekontoret på tlf 53 43 70 80.

 

Sjå elles informasjon på Helsenorge:

https://helsenorge.no/gravid/svangerskapskontroller