Frikort

Frå 2017 slepp du å søkje om frikort for helstenester

Frikort for eigenandelstak 2 er autmatisert frå 1.januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søkje om frikort for helstenester.

Det finns to frikortordningar i Noreg, ein for eigenandelstak 1 og ein for eigenandelstak 2.

Dei to frikortordningane gjeld for ulike tenester. Har du fått frikort i den eine ordninga, kan du ikkje nytte det i den andre ordning.

 

Les meir på HELFO sine sider HER: