Tysnes kommunevåpen

KURS VED LUNGESJUKDOM

Bli med på lærings- og meistringskurs!

Om kurset

Du vil få informasjon frå ei rekkje fagpersonar innan tema som generell sjukdomslære, medisinar, eigenbehandling, fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse og rettigheitar. Samtidig er det ein arena for å dele erfaringar og komme med spørsmål. Lokale brukarorganisasjonar bidreg med sine erfaringar og informerer om sine tilbod lokalt.

Målgruppe

• Du har diagnosen KOLS

• Du er motivert for egeninnsats

Mål

Å setje den enkelte betre i stand til å meistre eigen sjukdom og bidra til best mogeleg livskvalitet.

Informasjon om kurset

Påmelding: Tas fortløpande. Sjå baksida.

Oppstart kurs: 18. og 20 Oktober. Deretter om lag 2 gangar per år

Kvar: Stord og Kvinnherad

Varighet: 2 dagar á 6 timar

Kostnader: Kr 300 (pårørande gratis)

Pårørande

For å takle sjukdomen best mogleg er det viktig med støtte frå dei næraste. Det er difor høve til å ta med ein pårørande.

Lunsj

Vi legg opp til gode pausar undervegs og det vert servert enkel lunsj

 

Alle personer med KOLS kan trene uavhengig av alder og sjukdommens alvorlighetsgrad

Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet

Ta kontakt med frisklivssentralen nærast deg om det er noko du lurar på eller om du vil melde deg på

Frisklivssentralen på Stord

Tlf: 41 40 54 25

E-post: andreas.sirevaag@stord.kommune.no

Frisklivssentralen i Kvinnherad

Tlf: 99 16 99 50

E-post: geir.ove.fosse@kvinnherad.kommune.no

Ergoterapeut Bømlo kommune

Tlf: 53 42 33 47

E-post: britt.mari.farestveit@bomlo.kommune.no

Ynskjer du å lese meir om KOLS: www.lhl.no/lunge/kols