Lag og organisasjonar

 Me formidlar adresser og namn til dei ulike kontaktpersonane. Derfor ønskjer me at lista skal vera oppdatert, at dei ulike laga gjev melding om ev. endringar. Send gjerne endringane på e-post til redaksjonen, som vil vera den kjappaste måten å få endringane inn på nettstaden. Eller du kan fylla ut skjema (pdf) som du sender til redaksjonen@tysnes.kommune.no eller Tysnes kommune, Rådhuset, Uggdalsvegen 301, 5686 Uggdal.

 Lag og organisasjonar

Lag: Leiar: Adresse: Telefon: E-post:
Austsio båtlag

Jon Ingvar Skjolde

5694 Onarheim

53434103
41147635

jon.ingvar.skjolde@online.no

       
Dalen Golfklubb   5685 Uggdal 97956977 post/dalengolf.no
http://www.dalengolf.no/
       
Flakkavåg fritidsklubb Rolf Skaten 5694 Onarheim 53433740            
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal