Gjeldande betalingssatsar

Prisar for hausten 2020

Einskildundervisning:
Pris: kr. 1 445,- pr. halvår 

Gruppeundervisning:
Pris: kr. 1 156,- pr. halvår 

Sal av timar:
Kulturskulen sel instruktør/dirigent-tenester til kor og korps kr. 9 223,- kr i halvåret

Ta kontakt med rektor om du har spørsmål til satsane.
 

Kontakt oss

Kulturskule

Tlf: 46 81 56 97

Epost: yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Adresse : Tysnes kulturskule,
Tysnes skule, Postboks 79, 5696 Tysnes

Lenkjer