NAV/Sosial


NAV/Sosial har ansvaret for:

  • sosiale tenester etter Lov om sosiale tjenester i NAV som råd og rettleiing og økonomisk sosialhjelp, herunder økonomisk rådgjeving.
  • lån og tilskot til bustad ved etablering og utbetring
  • bustøtte
  • transport for funksjonshemma og parkeringskort for funksjonshemma

Det er etablert NAV-kontor i kommunen som ivaretek deler av desse tenestene.

Opningstider:

Måndag 10.00 - 14.00
Tysdag 10.00 - 14.00
Onsdag Stengt
Torsdag 10.00 - 14.00
Fredag 10.00 - 14.00


Eventuelle endringar vert lagt ut på kommunen sin heimeside, og stenging vert lyst i Bladet Tysnes veka før.