Kyrkjekontoret

Ekspedisjonstid kyrkjekontoret: måndag-fredag kl. 09.00-14.00.

Telefon: 481 23 170 / 482 01 025
E-post: kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
Postadresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal

Kontakt oss

Kyrkjekontoret

Ekspedisjonstid kyrkjekontoret: måndag-fredag kl. 09.00-14.00.

Telefon: 481 23 170 / 482 01 025
E-post: kyrkjekontor@tysnes.kommune.no
Postadresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal