Allmenn kultur og kulturminnevern

Arbeidsområde

Allmenn kultur

  • Arrangement og formidling
  • Kulturmidlar
  • Kystsogevekene
  • Møteverksemd
  • Planarbeid
  • Sakshandsaming

Kulturminnevern

Ungdom

UKM - Ungdommen si kulturmønstring

Tysnes ungdomsråd

Sekretærfunksjon for Tysnes ungdomsråd

Folkehelse