CB058341

Vaksenopplæring

Tysnes kommune ved oppvekstsjefen driv norskopplæring for vaksne innvandrarar og utanlandske arbeidstakarar i Tysnes. Kommunen syter også for opplæring på grunnskulenivå for dei som av ulike grunnar treng det.

Les meir om vaksenopplæringa på lenkja til høgre