Trompet

Tysnes kulturskule

Tysnes kulturskule vart oppretta i 1986 under namnet Tysnes kommunale musikkskule.

Hovudføremålet var å gje barn og unge høve til å læra å spela eit instrument, og å skaffa kvalifiserte instruktørar/dirigentar til frivillege lag. I dei siste åra har musikkskulane utvikla seg til å verta kulturskular, der andre uttrykk er komne til.


Kontakt oss

Kulturskule

Tlf: 46 81 56 97

Epost: yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no

Adresse : Tysnes kulturskule,
Tysnes skule, Postboks 79, 5696 Tysnes