Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
korona kvit bakgrunn

Lokale tilrådingar

Tysnes kommune har følgande tilrådingar knytt til smittesituasjon i Bergen og kommunar rundt.
covid-19

Smitterisikovurdering for Tysnes kommune

Alle kommunane skal kvar veke vurdere og rapportere lokal smitterisiko til Statsforvaltaren.
korona kvit bakgrunn

Kommunal kriseleiing 05.02

Her er hovudpunkta frå møte i kommunal kriseleiing (KKL) fredag 5. februar
korona kvit bakgrunn

Kommunal kriseleiing 29.01 utgår

Det vart ikkje halde møte i KKL i dag.