Førehandsrøysting

1. Tidleg røysting

Dersom du ikkje har høve til å røysta under ordinær førehandsrøysting og heller ikkje valdagen, kan du røysta frå 1. juli og til førehandsrøystinga startar.

 

2. Førehandsrøysting

Førehandsrøysting føregår ï rådhuset frå 12. august til fredag 6. september. Opningstider for førehandsrøysing er kl 09.00 - 15.00.

 

3. Røysting på omsorgssenteret

Tysnes kommune arrangerer førehandsrøysting på Tysnes omsorgssenteret.  Tidspunkt vert annonsert.

 

4. Ambulerande røysting – røysting heime

Veljarar som av ulike årsaker ikkje har høve til å røysta der det vert halde førehandsrøysting, kan melde frå om om at dei ynskjer å få røysta heime eller der dei oppheld seg. Tidspunkt vert annonsert.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal