Uggdal

Planprogram - Kommuneplan, rullering av samfunnsdel 2016 - 2028

21. desember 2016
Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 13.desember d.å. gjort vedtak om å leggja planprogram for rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel 2016 - 2028 ut til offent...

Kontakt oss

Planar

Telefon: 53437102

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal