Barn voksen hånd i hånd

Helsetenester for barn og unge

Barn og unges helsetenester er eit kart over tenester for barn og unge. Dette er eit brukervennleg verktøy for alle som arbeidar med barn og unge, og for foreldre og u...
Rullestol med bamse

Tilrettelegging av barnehagetilbod for barn med nedsett funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får tilfredsstillande utbytte av det ordinære barnehagetilbodet. Jfr. Lov om barnehager § 19 g
Barn i hender

Saman om framtida! Strategiplan for oppvekst

Planen er godkjend i kommunestyre 13.6.2017

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal