Tilsette i Stjernereiso barnehage

 

 

 

Her finn du kontaktinformasjon til tilsette i Stjernereiso barnehage

Namn Stilling Avdeling Telefon epost
Gerd Kongsvik Styrar   99366482 gerd.kongsvik@tysnesoppvekst.no
Nils Flakke Kontormedarbeidar   91520162 nils.flakke@tysnes.kommune.no
Cathrine Støle Pedagogisk leiar Jupiter 90658742 cathrine.stole@tysnesoppvekst.no
Veronica Godø Barne og ungdomsarbeidar Jupiter 90658742  
Karen Andersland Pedagogisk leiar Herkules 46857434 karen.andersland@tysnesoppvekst.no
Helen Godø Pedagogisk leiar i disp. Pluto 90224271  
Susanne Hjelland Barne og ungdomsarbeidar Neptun 97957732  
Janne Hatteberg Pedagogisk medarbeidar Herkules 46857434  
Elisabeth Solem Flesland

Barne og undomsarbeidar/ barnehaglærar

Neptun 97957732  
Mariche Thuen Barne og ungdomsarbeidar Tellus/utegruppa  91117820  

Lisbeth Vik

Pedagogisk leiar Herkules 46857434 lisbeth.vik@tysnesoppvekst.no
Didrik Thorbjørnsen Pedagogisk leiar Tellus/utegruppe 91117820 didrik.thorbjørnsen@tysnesoppvekst.no
Sanita Balode Disp. Pedagogisk leiar Neptun 97957732 sanita.balode@tysnesoppvekst.no
Marie Lid Barne og ungdomsarbeidar Pluto 90224271  
Linda Dale Pedagogisk medarbeidar Pluto 90224271  
Else Karin Nesse Pedagogisk medarbeidar Herkules 46857434  
Torunn Espevik Pedagogisk Leiar Tellus/utegruppe 91117820 torunn.espevik@tysnesoppvekst.no
Martin Stensaker Rio Barnehagelærar Jupiter 90658742 martin.stensaker.rio@tysnesoppvekst.no
Bjørg Tornes Pedagogisk medarbeidar Jupiter 90658742  
Hilde Leithe Barne og ungdomsarbeidar Pluto 90224271