Barnehagetakstar/moderasjonsordningar

Barn ved elva

1. August 2019 vil det vere 3040,- for full barnehageplass.

80 % plass er frå 1. Januar: 2670,- i månaden

60 % plass er frå 1. januar: 2300,- i månaden

Jamfør. Foreldrebetaling: UDIR

Reduksjonen for barn nr to er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

I tillegg kjem det kostpengar. Matprisen er 300,- for full plass. 

Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling, dersom hushaldninga har lågare inntekt enn 548 500,- i året. Søknaden gjeld for barnehageåret og må søkjast på nytt kvart år.

Barnehageåret startar 1. august. Søknadskjema

Dersom husstanden si samla inntekt er under 548 500,- og du har barn som fyller to, tre, fire eller fem år, eller utsett skulestart, kan du søkje om gratis opphaldstid (20 timar per veke) i barnehagen. Søknaden gjeld for barnehageåret og ein må søkje på nytt kvart år.
Søknadskjema