Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Vågsmarka barnehage

Vågsmarka barnehagebygg

Vågsmarka barnehage ligg i Vågsmarka boligfelt i Våge. Det er ein toavdelingsbarnehage med inntil 36 plassar. Barnehagen nyttar naturen og nærområdet rundt barnehagen. 

SU representanter frå foreldra er: Ina Kaldefoss og Ørjan Høviskeland.