Barn i leik med voksen

Søknad om barnehageplass

03. januar 2017
Søknadsfrist for hovudopptaket i barnehagane er 1.februar.
Barn i leik med voksen

Søknad om plass i barnehage for barnehageåret 2016/2017

11. januar 2016
For barnehageåret 2016/2017 har Tysnes kommune ledige plassar i følgjande barnehagar: ONARHEIM BARNEHAGE STJERNEREISO BARNEHAGE VÅGSMARKA BARNEHAGE LUNDE BARNEHAGE ...
Bilete av 3 born

Fritid for alle

18. desember 2015
Ny nettside! Dette er ei oppslagsside av alle fritidstilboda som er på Tysnes, for alle aldrar. Denne er ikkje endeleg, og folk har høve til å koma med innspel, rettin...

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal