Prisar for leige av Tysneshallen

Heile hallen vaksne: Kr. 180,00 pr. time

Heile hallen barn: kr. 120,00 pr. time.

2/3 av hallen: kr. 120,00

1/3 av hallen: kr. 100,00

Kampar handball: kr. 100 pr. time


For andre føremål : Ta kontakt for pris!