Fagforbundet i Tysnes

 

Fagforbundet Tysnes organiserer kommunale, fylkeskommunale og helsesektoren sine arbeidstakarar.
Den lokale avdelinga - Fagforbundet Tysnes - er med sine omlag 230 medlemmer den største arbeidstakarorganisasjonen i Tysnes kommune.

Hovudtillitsvald har kontor i 2. høgda i rådhuset i Uggdal.
 

Oversyn over plasstillitsvalde på den enkelte arbeidsstad i Fagforbundet

Plasstillitsvalde      
Arbeidsstad Funksjon Namn Dato
Tysnes Omsorgssenter Plasstillitsvald Rebecka Nilsen 01.01.18
Open Omsorg Plasstillitsvald Ruth Sletteskog 01.06.18
Haugen Bufelleskap + dagsenter Plasstillitsvald Harriet Førdedal 2017
Vågsmarka bufellesskap Plasstillitsvald Marianne Dalsgård  2015
Rådhuset Plasstillitsvald Ingrid T. Stue 2015
Uggdal Skule Kontaktperson Jannicke Bjørnevik 2018
Tysnes Skule Plasstillitsvald Rose Utne 2015
Drift og vedlikehald/Erdalen Kontaktperson Jostein Meland 2015
Lunde Barnehage Plasstillitsvald Anja Totlandsdal 2016
Vågsmarka Barnehage Plasstillitsvald Manglar  
Onarheim Barnehage Plasstillitsvald Silje Lavik 2018
Stjernereiso Barnehage Plasstillitsvald Susanne Hjelland  2018

Innspel eller rettingar til Fagforbundet Tysnes si nettside må meldast til leiaren på epost: rolfsimonsen50@gmail.com

Kontakt oss

Fagforbundet i Tysnes

Rådhuset, Uggdalsvegen 301
5685 Uggdal
Tlf.: 906 76 695
E-post: Fagforbundet@tysnes.kommune.no