Ordførar

26. 10. 15

Ordførar
Kåre Martin Kleppe

Ordføraren er leiar for det politiske styringssystemet i kommunen.

Han skal saman med rådmannen stå for kontakten med næringslivet. Ordføraren har kontorplass i sentraladministrasjonen. Han kan alltid kontaktast på e-post og telefon.

Ordføraren[1]