Teneste for funksjonshemma

Ansvaret for tenestene for funksjonshemma ligg til pleie- og omsorg.

Tenestene omfattar

  • Tilbod om miljøtenester/omsorgstilbod
  • Dagsentertilbod
  • Støttekontakt og avlastning
  • Butilbod - bygging og tilrettelegging

Våre avdelingar har følgjande telefonnummer:
Haugen bufellesskap, tlf. 53 43 21 64
Vågsmarka bufellesskap, tlf. 47 51 27 99
Dagsenter, tlf. 53 43 71 05