Vasskran

Utsending av faktura for vass- og avløpsgebyr - 1. og 2.termin

14. juli 2020
Frå 2. januar 2020 overtok Tysnes kommune vassverka Tysnes vassverk og Uggdal vasslag. Grunna omlegging av gebyra er ikkje gebyra for 1. og 2.termin sendt ut til abonnent...
Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehald

19. september 2014
Teknisk drift og vedlikehald har ansvar for å forvalta på beste måte dei pengane som blir stilt til rådvelde for å halda orden på og i drift :