Foto: Inger Johanne Færevaag

Tilskot til drift av miljøorganisasjoner

30. april 2020
Søknadsfrist: 15. mai 2020   Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. 
Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

02. april 2020
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturfo...
Årbakka

Kulturmidlar 2018

19. mars 2018
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturfo...
utsikt over Tysnes

Vedteken plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg 2016-2020.

12. desember 2016
Plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal