IMG_5260 croppet

Kulturbussar

Kulturbussane kan brukast av til å frakte barn, unge, eldre og funksjonshemma på utflukter og aktivitetar i kommunen eller utanfor kommunen.
Kommunevåpen+farger

Politiske vedtak

Her finn du vedtak som gjeld kultur, idrett, friluftsliv, turisme, bibliotek og kulturvern frå kommunestyre og formannskap frå april 2020. Siden blir oppdatert.
Dagsturhytta Nausdalskamben på Eid (Stad kommune)

Kva skal hytta heite?

I det nye friluftsområdet ved Kyrkjevatnet skal det snart reisast ei dagsturhytte. Hytta skal ligge på eit nes på vestsida av vatnet med utsikt mot kyrkja.
bluebell-3248080_960_720

KULTURMIDLAR 2021

Tilskot til nærmiljøtiltak, til song- og musikklaga og allmenne kulturmidlar lysast ut med søknadsfrist 28. mars 2021.
Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kultur og fritid

Kultur og fritid famnar om store delar av det mangfaldige kulturomgrepet.

Kontakt oss

Kultur, idrett og friluftliv

 

Kulturkonsulent
Synnøve Bakke
Tlf: 977 48 005

 

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Tlf: 922 61 413