Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kultur og fritid

22. januar 2015
Kultur og fritid famnar om store delar av det mangfaldige kulturomgrepet.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal