25. nov. 2021 kl. 16:04

Koronainformasjon

Les mer
skiløype

KOMMUNALT TILSKOT TIL IDRETT 2021

Fristen for idrettslaga til å senda inn utfylt rekneskapsskjema, rekneskap og årsmelding er 21.02.21. Fristen er endeleg.
Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kultur og fritid

Kultur og fritid famnar om store delar av det mangfaldige kulturomgrepet.

Kontakt oss

Kultur, idrett og friluftliv

 

Kulturkonsulent
Synnøve Bakke
Tlf: 977 48 005

 

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Tlf: 922 61 413