Foto: Gisela og Peter

Visit Sunnhordland

05. mai 2020
Turistsesongen startar snart og kommunen treng din hjelp for å få ut god informasjon til alle som skal ha norgesferie i år. 
Ånuglo2 Ingebjørg Lien

Tilskot til lokale klima- og miljøtiltak

30. april 2020
Søknadsfrist: 15. mai 2020 Tilskotsordninga skal fremje lokale initiativ til handling for ei berekraftig utvikling av fylket.
Hjerte Irene T

Tilskot til drift av miljøorganisasjoner

30. april 2020
Søknadsfrist: 15. mai 2020   Formålet med tilskotsordninga er å fremje lokalt engasjement for miljø, klima og natur i fylket. 
Kulturmidler 2019

Kulturmidler 2020

02. april 2020
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturfo...
Årbakka

Kulturmidlar 2018

19. mars 2018
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturfo...