Turistinformasjon

Turistinformasjonen

15. juni 2020
Turistinformasjonen i flytenaustet i Våge hamn. 
Bilde frå Pixabay - fri bruk

Kulturskulen 2020 - 2021

02. juni 2020
Neste skuleårs tilbod er klart!
Frå Kultrrminneplanen Steinklopp Hovlandselvo

Kommunedelplan for kulturminne

27. mai 2020
Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
Foto Eivind Haugstad Kleiven_

Frilutftslivets veke

25. mai 2020
Årets morosamaste aktivitetsveke arrangerast over heile landet i september! Friluftslivets veke opnar med sove-ute-aksjonen #nattinaturen laurdag 5. september. I fjor sov...
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

19. mai 2020
Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjon...

Kontakt oss

Synnøve Bakke

Kulturkonsulent
977 48 005
synnove.bakke@tysnes.kommune.no

 

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal