Årbakka

Kulturmidlar 2018

19. mars 2018
Kulturmidlar til allment kulturarbeid: Lag og organisasjonar kan søkje. Tilskotet skal gå til lag og organisasjonar si drift og aktivitet til målretta arbeid med kulturfo...
utsikt over Tysnes

Vedteken plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg 2016-2020.

12. desember 2016
Plan for regionale idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020
 

Lag og organisasjonar

29. april 2016
 Me formidlar adresser og namn til dei ulike kontaktpersonane. Derfor ønskjer me at lista skal vera oppdatert, at dei ulike laga gjev melding om ev. endringar. Send gjern...
Konsert i Kjeviko Tysnesfest

Kultur og fritid

22. januar 2015
Kultur og fritid famnar om store delar av det mangfaldige kulturomgrepet.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: redaksjonen@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal