el

Støtte til straumutgifter for lag og organisasjonar

Stortinget løyva 17. februar 250 millionar kroner til frivillige lag og organisasjonar for å kompensere for ekstraordinære høge strømpriser.
masks-1700440__340

TILSKOT TIL KUNST- OG KULTURFORMIDLING

For å sikre større grad av likebehandling av søknader er det utarbeid enkle retningslinjer for kommunal støtte til kulturprosjekt som fall utanfor andre ordningar for kul...
crocus-4030138_960_720

KULTURMIDLAR 2022

Tilskot til song- og musikklaga, nærmiljøtiltak og allment kulturarbeid lysast ut med søknadsfrist 31.03.22. 
IMG_5355

Kulturprisen 2021

Kulturprisen til Tysnes kommune går i år til Lars Petter Epland og Morten Haaland
music-sheet-gcb7de82bf_1920

Kulturprisen 2021

Det skal delast ut kulturpris for 2021. Prisen vert delt ut til lag eller einskildpersonar som har gjort ein særskilt innsats for kultur- og samfunnslivet i kommunen. All...

Kontakt oss

Kultur, idrett og friluftliv

 

Kulturkonsulent
Synnøve Bakke
Tlf: 977 48 005

 

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Tlf: 922 61 413