Krisesenter vest IKS

Krisesenter Vest IKS

10. februar 2015
Er du blitt utsett for vald? Ta kontakt så kan me saman prøva å finna løysningar. Målgruppe: Kvinner, menn og born som er utsette for vald eller truslar om vald i n...

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal