Arealplanar og planregister

14. juli 2014
Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordna oppgåveløysing i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursane i kommunen, o...

Kontakt oss

Planar

Telefon: 92 26 14 13

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal