Verneombuda i Tysnes kommune

Korrigert 150816

Verneområde

Verneombod

Verneleiar

Onarheim skule og barnehage

Martin Steinsaker Rio

Audun Aarbakke
Wenche Fagerbakk

Lunde barnehage

Brita Løve Gjersvik

Wenche Fagerbakk

Tysnes skule

Eva Kalgraf

Kari Pettersen

Open omsorg

Bente Vikøren Frugård

Therese Aga

Tysnes sjukeheim

Ingunn Lillesletten
Hillesvik

Helga Nilsen Boland

Utearb. Landbruk- og teknisk etat

Charles Lunde 

Torfinn Kongsvik

Rådhuset

Åse Dalland Haaland

Steinar Dalland

Vågsmarka bufellesskap

Benedicte Lundevoll

Guro Fjeldet Lunde

Uggdal skule

Linda R. Høviskeland

Bente Raknes

Stjernereiso barnehage

Helen Godø

Gerd Kongsvik

Vågsmarka barnehage Birgit Jensen Nes Elbjørg Knutsen

Bustader for Haugen bufellesskap og Dagsenter

Synnøve Sundal
Hovudverneombod

Irene Røssland

Solveig Haktorsen