Valkort

Valkort

07. august 2015
Alle veljarar får tilsendt valkort. Valkortet gjev informasjon om opningstid og kva vallokale den enkelte veljar skal bruka på valdagen. Valkortet er ikkje naudsynt for å...
Rådhuset

Førehandsrøysting / Tidlegrøysting

07. august 2015
Førehandsrøysting (ordinær) Kommunestyre- og fylkestingsvalet er måndag 14. september i Tysnes.
Bilete av valurne

Røysta på valting

05. august 2015
Her kan du røysta på valting! Det blir halde val på medlemer til Kommunestyre- og fylkestingsvalet måndag 14. september 2015.
Tysnes sjukeheim

Førehandsrøysting på institusjon

04. august 2015
Det vert førehandsrøysting på Tysnes sjukeheim m/aldersbustader, Uggdal torsdag 3. september kl. 10.00 – 12.00.
Valurne

Røysta heime / ambulerande røystegjeving

05. august 2015
Kommunestyre- og fylkestingsvaleter måndag 14. september.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal