Tilsette

Her finn du kontaktinformasjon til dei tilsette i Lunde barnehage

 

 

 

 
Namn Stilling Avdeling Telefon Epost
Wenche Fagerbakk Styrar   95748374 wenche.fagerbakk@tysnesoppvekst.no
Suzan D`hoore Pedagogisk leiar Nordavind 90405017 suzan.dehoore@tysnesoppvekst.no
Ruth Karin Johnsen Barne og ungdomsarbeidar Nordavind 90405017  
Anja Totlandsdal Barne og ungdomsarbeidar Sønnavind 97497474 anja.totlandsdal@tysnesoppvekst.no
Lise Anett Færevåg Barne og ungdimsarbeidar Sønnavind 97497474  
Stella Lunde Pedagogisk leiar Sønnavind 97497474 stella.lunde@tysnesoppvekst.no

 

Kontakt oss

Lunde barnehage

Telefon: 53431715

Mobil Sønnavind: 974 97 474
Mobil Nordavind: 904 05 017

Styrar i Lunde barnehage er Wenche Fagerbakk
Mobil: 957 48 374
E-post: wenche.fagerbakk@tysnesoppvekst.no

Adresse: Lundavegen 157
5690 Lundegrend