skogbrannfare

SKOGBRANNFARE- Fire hazard - Brandgefahr - Zagrożenie pożarowe

Det er stor skogbrannfare i området og brannvesenet ønskjer  å kome med informasjon og presisering om kva reglar som gjeld:

Det vert ikkje innvilga søknader om bål før det kjem nedbør av betydning. Med bakgrunn i kravet til aktsemnd og skogbrannfaren kan ein vanskelig sjå for seg områder der bålbrenning/grilling ikkje inneber fare for brann.

There is a high risk of fire hazard in the area and the fire department will inform and clarify the rules that apply. Until heavy rain, bonfires and barbecues are forbidden. There will under no circumstanses be given permission for bonfires due to the hig risk of fire.

Ønskjer alle ein fortsatt god sommar!

Brannsjefen

Kva er generelt bålforbod?  - Klikk HER

Link for information in:

English

Polish

German

French

Dutch

Spanish

Lithuanian