Plasstillitsvalde i Tysnes kommune

Lista er utarbeidd på bakgrunn av mottekne skriv frå organisasjonane

Oversyn over plasstillitsvalde i Tysnes kommune Oppsummering: Oversyn over arbeidsstadene

Arbeidsstad Funksjon Org.kode Namn Dato
Stjernereiso barnehage Plasstillitsvald FF Gudrun Rossebø 24.10.16
Onarheim- og Lunde barnehage Plasstillitsvald FF Anja Totlandsdal 01.05.17
Vågsmarka barnehage Plasstillitsvald FF Bjørghild Stien 24.10.16
Open Omsorg Plasstillitsvald FF    
Tysnes Skule Plasstillitsvald FF Rose Utne  
Haugen bufelleskap Plasstillitsvald FF Harriet Førdedal 01.05.17
Verna bustad, Våge / Dagsenteret Plasstillitsvald FF Marianne Dalsgård  
Rådhuset Plasstillitsvald FF Ingrid Tysnes Stue 05 03 14
Uggdal Skule Plasstillitsvald FF Jannicke Bjørnevik,
kontaktperson
 
Tysnes sjukeheim Plasstillitsvald
  
Plasstillitsvald
FF
  
SF
Ida Skaaheim,
kontaktperson  
  
  
 
Drift og vedlikehald/Erdalen Plasstillitsvald FF Jostein Meland  

 

FF = Fagforbundet

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal