Trompet

Orienteringsmøte

Det vert halde eit orienteringsmøte om tilboda i kulturskulen torsdag 24.mai kl.18.00-19.00 i musikkrommet på Tysnes skule.

Sjå elles info på : www.tysnes.kommune.no      - Kulturskule

Kontaktinfo: Mobil:468 15 697  Epost: Yngve.nikolaisen@tysnesoppvekst.no