Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
22.11.2017 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.11.2017

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
79/2017 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 14. NOVEMBER 2017 Vis (7) Vis
80/2017 PERSONVERNOMBOD Vis (1) Vis Vis (2)
81/2017 INTRODUKSJONSPROGRAM FOR NYTILSETTE Vis (9) Vis Vis (2)
82/2017 BUDSJETT 2018 - ØKONOMIPLAN 2018 - 2021 Vis (13) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal